COLUMN • De spanningsboog

De boog kan niet altijd gespannen zijn. Maar spanning is wel nodig om pijlen goed te kunnen schieten. Sommige fans zitten al enkele weken na het festival de dagen tot het volgende festival af te tellen. Wanneer komen de eerste berichten? Welke landen melden zich aan? Wanneer zal het eerste fragment te horen zijn? Want wat zijn de die-hard-fans toch benieuwd en wat willen ze graag, dat de ‘eigen’ inzending perfect is. Europa moet en zal ‘ons’ niet anders dan de overwinning op voorhand gunnen. • Door: Erik Bolks •

Media doen hier vrolijk aan mee. De kleinste niet-afwijzing wordt geïnterpreteerd als zijnde een open sollicitatie om de volgende Nederlandse vertegenwoordiger te zijn. Als idioten volgen de roddeljournalisten en veel songfestivalwebsites het kleinste stukje informatie dat ze toegeworpen wordt.

Als het goed is speelt een omroep hier slim op in. Met veel nietszeggende persberichten kunnen de gemoederen constant bezig worden gehouden. Het begint er al mee dat de omroep bij de nabeschouwingen roept dat ze ergens in augustus met nieuws zullen komen. Augustus gaat natuurlijk voorbij, omdat iedereen op zomervakantie is, maar zodra het geroep weer begint komt er een mededeling waar niemand iets aan heeft. ‘We zijn bezig’, is eigenlijk het enige nieuws.

Er worden continu luchtballonnetjes opgelaten. Omroepen en wannabe-artiesten lekken al dan niet bewust nieuws. Cornald Maas twitterde de termen ‘holadijee’ en ‘statement’ en er wordt weer druk gediscussieerd over mogelijkheden. Zo profiteert de omroep van alle aandacht: wie slim is, analyseert immers de discussies en heeft voor het volgende jaar een rijke schat aan inspiratie en mogelijke out-of-the-box ideeën.

Maar het mes snijdt aan meer kanten. Zolang er over iets gepraat wordt, leeft het (vergelijk de onterechte penalty in het voetbal). En hoe meer het leeft, des te meer aandacht zal de uiteindelijke bijdrage ook krijgen. En daarmee ook reclamegelden opleveren. Wie verwachtingen schept moet wel waken dat de sfeer niet omslaat. Als de uiteindelijke bekendmaking niet zo enthousiast ontvangen wordt, is alles voor niets geweest.

De persconferentie van 25 november moet dus wel iets om het lijf hebben, anders druipt de pers teleurgesteld af en mis je de broodnodige back-up van het nationale journaille. Op zich is dat in het tot 2013 Songfestivaltraumatische Nederland toch al niet zo vanzelfsprekend als in andere deelnemende landen. Maar wanneer de eigen artiest vooral afgekraakt wordt gaat daar een signaal van uit naar de rest van Europa.

Pijl en boog(2)Geen nieuws, is goed nieuws?

Wanneer geruchten niet ontkend worden, koppen sommige media al snel ‘Ilse vertegenwoordigt Nederland in 2014 op het Songfestival’. Opvallend: de omroep grijpt niet in en Ilse ontkent noch bevestigt. Zij brengt wél een verzamelalbum uit, en krijgt dus nu ook extra aandacht. Tijdens het geroezemoes komt de AVROTROS met de mededeling dat ze de 25e november een mededeling gaan doen. Olie op het vuur, maar feitelijk is nog altijd helemaal niets bekend.

Het is veelzeggend dat de nieuwe omroep de verwachtingen niet tempert. Kennelijk is zij er zelf van overtuigd dat de bekendmaking van de Nederlandse artiest minimaal even veel positieve respons zal oproepen als het gerucht. Geen nieuws is in dit geval alleen maar goed nieuws; hoe langer het duurt, hoe beter. Tot de bekendmaking blijft het heerlijk speculeren over allerlei combinaties met DJ’s, Ilse de Lange’s of Waylon’s.

We mogen wel aannemen dat, gelet op de tijd, het inmiddels niet meer haalbaar is om nog een nationale finale met allerlei inzendingen te houden. Een interne selectie ligt dus voor de hand. Maar of we maandag meer weten dan wat namen en mogelijk een inkijkje in de ontwikkelde (euro)visie, valt sterk te betwijfelen. Want hoewel er met de naam/namen een stukje spanning wegvalt, wordt er meteen nieuwe spanning opgebouwd.

Reken dus niet op een fragment van de ‘killersong 2014’. Elke prangende vraag zal tot ver in het voorjaar en mogelijk zelfs begin mei beantwoord worden met alleen nog meer vragen. Het gaat immers ook om de compositie, en hoe e.e.a. aangekleed zal worden. De omroepen doen er slim aan om alle discussies ook hier zorgvuldig maar kritisch te blijven volgen. En af en toe weer lekker nieuw leven in te blazen.

Want wie de boog niet op spanning brengt, mist doel.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *