Het effect van Eurovision In Concert

Eurovision In Concert is sinds 2009 een jaarlijks terugkerend evenement in Nederland waarbij Songfestivaldeelnemers naar ons land komen om hun liedje ten gehore te brengen. Het concert wordt georganiseerd door Songfestival Weblog, OGAE Nederland en Bea Records. Een leuk feestje voor de fans, en ook de Nederlandse pers kan al een beetje kennismaken met de deelnemers. Maar levert die aandacht de artiesten nu ook werkelijk iets op? ESF Magazine onderzocht het mogelijke verband tussen deelname aan Eurovision In Concert en de Nederlandse puntenverdeling. • Door: Hendrik Kramer •

Onderdeel van een succesvolle Songfestivalcampagne is goede promotie van je inzending. Sommige landen struinen ieder feestje, elk persmoment af. Maar lastig is het om precies in te schatten hoeveel elk evenement afzonderlijk oplevert. ESF Magazine nam het Nederlandse Eurovision In Concert (EIC) als voorbeeld en deed zorgvuldig statistisch onderzoek naar een eventueel verband. Scoren landen die aan het EIC meedoen uiteindelijk ook beter in de Nederlandse puntenlijstjes?

Allereerst de deelnemerslijst. Als we kijken naar welke landen er aan EIC meedoen, waren er in 2009 elf landen die ook in de halve finale van Nederland optraden, in 2010 negen, in 2011 zeven en in 2012 zes. Het aantal landen dat in dezelfde halve finale als Nederland was ingedeeld is in de grafiek hieronder in blauw weergegeven, tegenover de landen die niet bij Nederland zaten in rood. Opvallend is dat met name in 2011 en 2012 een groot aantal deelnemers niet in dezelfde halve finale zat, en dat Nederland daar dus in eerste instantie ook niet op kon stemmen.

1598271-0

(klik tweemaal op het plaatje om de grafiek in originele grootte te bekijken)

De editie van 2012 had een record van 23 deelnemers en daarvan zaten er slechts zes in dezelfde voorronde. Malta, Turkije en Litouwen mochten daarvan door naar de finale, waar Turkije 8 punten uit Nederland kreeg en Litouwen 1. 2009 was een beter jaar voor de deelnemende landen aan Eurovision In Concert. In 2009 haalden zes EIC-landen die in dezelfde voorronde als Nederland zaten de finale, maar in die finale gaf Nederland deze landen geen punten. Wel gaf Nederland 2, 3, 4, 5 en 7 punten aan andere concertdeelnemers.

Onderstaande tabel laat zien dat Nederland telkens tussen de 3-6 EIC-landen punten geeft; doorgaans de helft of zelfs minder van het totale aantal dat meedoet. In vrijwel alle gevallen haalden deze landen een klassering in de top 10 van de totaaluitslag. Nederland week dus zeer zeker niet af van de norm door deze landen punten te geven.

1598272-0

(klik tweemaal op het plaatje om de tabel in originele grootte te bekijken)

Er valt geen harde lijn te trekken tussen deelname aan het concert en het aantal punten uit Nederland. De 12 punten gingen nooit naar een concertdeelnemer en ons land mocht nooit het winnende land verwelkomen.

Door de mix van zowel landen uit de eerste als de tweede finale en landen uit de Big 5 lijkt er bovendien geen strategie te bestaan bij deelnemende landen om Nederland van hun kwaliteit te overtuigen. De Sloveense delegatie deed weliswaar altijd mee en zat ook steeds bij Nederland in de halve finale, maar het kan ook zijn dat de organisatoren goede banden hebben met deze landen.

De conclusie luidt dan ook, dat uit de statistieken geen correlatie blijkt tussen deelname aan Eurovision In Concert en de Nederlandse punten op het Eurovisie Songfestival. Daarbij dient te worden aangetekend dat Nederland al jaren geen gesplitste resultaten meer openbaar maakt, en dat we het bij dit onderzoek dus hebben moeten doen met punten die voor de helft door vakjury zijn bepaald. De volledige resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden.

Trivia

 • Het winnende land trad nooit op bij het EIC.
 • De 12 punten uit Nederland gingen nooit naar een land dat meedeed aan Eurovision In Concert.
 • Malta deed altijd mee aan het concert ook al zat het land slechts 1x samen met Nederland in dezelfde halve finale. In de finale kreeg het nooit punten van Nederland.
 • Slovenië deed altijd mee en zat ook altijd in dezelfde halve finale als Nederland.
 • Armenië en Azerbeidzjan waren nooit samen op het EIC.

5 Comments


 1. // Reply

  het leuke feestje is mede georganiseerd door concurrent site songfestival weblog. Zou dit toch met een redelijk negatief onder toontje stuk , ook georganiseerd zijn als ESF magazine mede organisator zou zijn ??


 2. // Reply

  Ik proef de negatieve ondertoon niet zo, maar dat komt misschien ook omdat ik weblog niet als concurrerende site zie van ESF-Magazine. Songfestivalweblog is een fantastische nieuwssite. Volgens mij doet ESF-Magazine elk jaar verslag van Eurovision in Concert, zonder uitzondering positief. Persoonlijk geloof ik niet dat er een verband is tussen EiC en de Nederlandse stemmen in de semi en finale. Het bezoekersaantal van EiC lijkt mij marginaal in vergelijking met de televoters die toch het totaalplaatje beoordelen wat ze op de avond zelf zien.


 3. // Reply

  Inderdaad, Eurovision in Concert is vooral een leuk feestje voor de fans en het is knap van de organisatie dat ze elke keer zoveel landen weten te trekken, en dat voor een land dat op het Eurovisie Songfestival zelf zo beroerd presteert de laatste 10 jaar.

  Wat je wel ziet is dat Turkse en Armeense deelnemers veel punten krijgen uit Nederland en hier ook regelmatig optreden voor de eigen bevolkingsgroep. Of dat echt effect heeft is denk ik moeilijk te meten want die groepen stemmen toch wel op hun land, maar ik denk wel dat het het aantal stemmen versterkt.


 4. // Reply

  Eurovision In Concert is leuk voor de fans. Minder leuk voor de tv-kijker. En het songfestival wordt vooral dit jaar met Anouk bij uitstek een tv-evenement. Alle aandacht zal naar Anouk uitgaan.


 5. // Reply

  Volgens mij is Eurovision in Concert niet bedoeld als TV-evenement en ook niet als stemmentrekmachine voor het echte festijn. Zoals ik het beleef is het gewoon een Songfestivalfeest voor de Nederlandse fans die zich niet door de media laten gezeggen dat het Songfestival ouderwets zou zijn. Het is ze Wurst en de fans hebben een superleuke avond. Niet meer, niet minder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *