HOE BEGON HET?

• APRIL 2010 •

Dennis van Eersel en Gert Waterink zijn al sinds jaar en dag fél voorstander van de grootste liedjeswedstrijd op deze planeet. Op dinsdag 6 april 2010 was het inmiddels al bijna 11 jaar geleden dat Nederland met Marlayne nog eens de Top 10 haalde van het Eurovisie Songfestival. Veel te lang geleden! Hieronder kun je teruglezen met welke uitgangspunten zij destijds zijn begonnen aan ESF Magazine…

We doen met deze nieuwe website op een kritische manier verslag van het songfestival in Nederland. De website is een positief-kritisch opinie-magazine, waarin je naast algemeen songfestivalnieuws ook opinieartikelen, bijdragen van gastredacteurs, columns, recensies, interviews en kritische verslagen van live-optredens en repetities kunt lezen. Een breed songfestivalmagazine dus. Vandaar de naam ••ESF Magazine••.

Nederland op weg naar hoge notering in 1998

En een kritisch geluid in de vorm van een online magazine is hard nodig. Het gaat namelijk niet goed met het songfestival in Nederland. Op het moment van schrijven zal ons land op het Eurovisie Songfestival van 2010 in Oslo vertegenwoordigd worden door Sieneke. Maar de uitverkiezing van zowel de artiest als ook het liedje hebben heel wat voeten in de aarde gehad. Terecht? Smaak is en blijft subjectief. Maar feit is wel dat het lang geleden is dat de aanvankelijke kritiek op een songfestivalinzending tot zulke negatieve media-uitvergroting heeft geleid, dat het er uiteindelijk geeneens meer toe doet of Nederland ooit nog een TOP 10 klassering gaat halen, laat staan een 5e overwinning. Het mag duidelijk zijn dat niet zozeer Sieneke of de componist, maar vooral het songfestival zélf in Nederland in een tijdsbestek van grofweg 11 jaar onderwerp van hoon en spot is geworden.

Wat ons betreft heeft dat vooral te maken met het niet kunnen omgaan met kritiek. Het is één van de redenen waarom de kloof tussen enerzijds de fans en liefhebbers van het songfestival en anderzijds de professionals die betrokken zijn bij het songfestival steeds groter is geworden. Men zegt dat de echte ‘kenners’ altijd aan de zijlijn roepen en geen verantwoording willen nemen. Maar ons inziens is dat niet zo. Want wat zouden de echte fans met hun kennis en kunde toch graag verantwoording willen nemen voor beslissingen inzake het songfestival, vermits zij daarvoor ook in de gelegenheid worden gesteld. Misschien is daarom de kritiek in Nederland op het songfestival ontspoord. En dat is nergens voor nodig. Succes van het festival valt of staat met de kritiek van de fan. En daar moeten bepaalde mensen mee om kunnen gaan. Immers, kritiek kun je ook opvatten als indirect goed bedoeld advies. En advies kan waardevol zijn voor eventueel toekomstig songfestivalsucces.

Nederland wínt het Junior Songfestival in 2009

Maar wij zijn niet ‘zuur’ hoor, integendeel. Met deze website willen we nogmaals onderstrepen hoe leuk een écht kritische kijk op het songfestival kan zijn. Vooral nu het songfestival in Nederland weinig aanzien geniet, is het vooral interessant om ook al die andere Europese landen net zo kritisch onder de loep te nemen. Vandaar dat wij niet zomaar een nieuwswebsite willen zijn, maar vooral ook een online magazine met een sterk multidisciplinair karakter, waarin dus ook ruimte is voor columns, artikelen van gastredacteurs, opinieartikelen en interviews.

We hopen dat jullie ••ESF Magazine•• een welkome aanvulling gaan vinden in songfestivalland. Let’s keep in touch!