Steef’s Opinie • Bekend maakt bemind

Mensen zijn geneigd om liedjes die ze al kennen hoger te waarderen. Mede daarom mogen Songfestivalliedjes niet voor een bepaalde datum openbaar worden gemaakt. Maar met de huidige agenda is het bijna onmogelijk om voorkennis te voorkomen. • Door: Steef van Gorkum •

Het Songfestival is een feest voor fans van statistiek. Op de cijfertjes van de puntentelling kun je allerlei berekeningen loslaten. Op die manier ontdekten fans de voorbije jaren een aantal opvallende stempatronen. De meeste aandacht ging uit naar de constatering dat landen met veel overeenkomsten in taal en muziekcultuur elkaars liedjes hoger waardeerden (no shit, Sherlock!).

De ontdekking dat landen die bij elkaar in dezelfde halve finale hebben gezeten, elkaar ook systematisch beter bedelen in de finale, is minder wijdverspreid. Toch spreken de cijfers voor zichzelf: sinds 2010 geven de landen uit semifinal 1 elkaar steevast de meerderheid van hun punten; de landen uit semifinal 2 doen hetzelfde. In de jaren daarvoor was één halve finale steeds overduidelijk de sterkste – maar ook dan is een duidelijk verschil zichtbaar*.

De verklaring lijkt logisch: televoters (en misschien zelfs juryleden) stemmen voor liedjes die ze al eens gehoord hebben. Bekend maakt immers bemind. De halve finales hebben dus misschien wel een grotere invloed op de finale, dan we tot nu toe dachten. Desondanks is dit effect al even logisch als onschuldig: aangezien er in beide halve finales ongeveer evenveel landen meedoen, heeft niemand hier extra baat bij.

Hooguit de rechtstreeks geplaatste landen komen er bekaaid vanaf. Zij moeten het doen met een fragmentje tijdens de pauzeact van de halve finales – een moment waarop veel televoters zich doorgaans op het toilet bevinden. Je zou echter kunnen stellen dat dit een terechte compensatie is voor het voordeel dat deze landen hebben, omdat ze rechtstreeks in de finale zitten. En als collega Dennis van Eersel zijn zin krijgt, verdwijnt dit probleem überhaupt van de agenda.

Het effect dat bekend bemind maakt, is ook gerelateerd aan de September-regel. Die regel stelt dat Songfestivalliedjes niet voor een bepaalde datum openbaar gemaakt mogen worden. Dit om te voorkomen dat bepaalde liedjes vroegtijdig een voorsprong nemen.

In het huidige format is dat echter lastig te voorkomen. Voorrondes beginnen al in november-december, en monden uit in een wekenlange promotour richting het uiteindelijke festival. Het Songfestival is in feite een maandenlang durende competitie. De climax daarvan ligt in mei, maar de voorbereidingen zijn in september al begonnen.

Dit is niet altijd zo geweest. In 1969 bijvoorbeeld hield Nederland zijn nationale finale op 26 februari, en de Europese finale was al op 29 maart. Slechts één maand verschil dus. De invoering van de halve finale en de opmars van het internet hebben daar echter grof verandering in gebracht. Omroepen en delegaties moeten hierop inspelen. Ze hebben geen keus: het festival verandert.

De invoering van de halve finale leek aanvankelijk slechts een verlenging van één naar twee weken Songfestival. Maar onder invloed van internet en sociale media is het festivalseizoen veel verder uitgebreid. Het belangrijkste gevolg daarvan is dat liedjes vaker en vroeger te beluisteren zijn. En of je dat nu positief vindt of niet; tien jaar halve finales sluiten naadloos aan bij de trend.

*Wie de absolute puntenaantallen van de afgelopen zes jaar bij elkaar optelt, komt tot de volgende conclusies:
Meer dan 80% van de finaleliedjes kreeg meer punten van landen uit de eigen SF dan van landen uit de andere SF.

Landen uit SF1 gaven landen uit SF1 in de finale 467 punten meer dan landen uit SF2.
Andersom gaven landen uit SF2 maar liefst 1341 punten méér aan landen uit SF2, dan aan landen uit SF 1.


3 Responses to “Steef’s Opinie • Bekend maakt bemind”

  1. Hebbuzz says:

    Klopt maar té bekend maakt onbemind! Jouw verhaal slaat op de Songfestivalweek zelf of de aanloop daar naar toe.

    Als je kijkt naar artiesten is het een ander verhaal. Bonnie Tyler en Cascada gingen genadeloos onderuit in de finale. Blue, Engelbert Humperdinck, Angunn, Patricia Kaas, sopraan Ermann & castraat Cezar, Gerard Lenorman (1988) en good old sir Cliff Richard konden hun sterrenstatus ook niet echt kunnen omzetten in goud. Het is dus maar net waar je bekend bent.

    Zelfs voormalig deelnemers hebben ondanks hun fanfavouritepositie ook vaak de verwachtingen niet waar kunnen maken. Voordat Geer of Goor nog op gedachten komen; Charlotte (Nilsson of Perelli), Selma, Chiara, Evridiki, Edsilia Rombley en Thomas Forstner (1991) zullen zich ook liever hun eerste optreden herinneren dan hun laatste op het Europese podium.

  2. Luuk says:

    Haha, no shit Sherlock! Goed te zien dat je dat gebruikt 😉 Maar ik denk ook dat té bekend onbemind raakt, maar dan in de zin van: na driekwart jaar hebben mensen het zo vaak gehoord dat ze het zat worden, een paar maanden later is het ineens dat liedje van een tijd geleden dat zo goed was!

Trackbacks/Pingbacks


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *