Steef’s Opinie • Samen voor een eerlijk festival

Afgelopen week presenteerde de European Broadcasting Union (EBU) de langverwachte resultaten van het onderzoek naar stemfraude op het afgelopen songfestival. In de aanloop naar die revelatie hadden verscheidene media zich al schuldig gemaakt aan wilde speculaties en grove beschuldigingen. Wij van ESF Magazine hebben steeds getracht een voorzichtigere lijn aan te houden: eerst de feiten, dan pas conclusies trekken. Het leek ons bovendien gevoelsmatig zeer onwaarschijnlijk dat een deelnemende omroep zich aan wanpraktijken schuldig zou maken. • Door: Steef van Gorkum •

De redactie is blij met de uitkomst van dit onderzoek, waaruit blijkt dat dit inderdaad niet het geval is. De pogingen om de uitslag in 2013 oneerlijk te beïnvloeden, zijn tijdig gedetecteerd en de ‘verdachte stemmen’ zijn niet in de uitslag opgenomen. De uitslag was dus ‘volledig terecht’, in de woorden van Sietse Bakker (Event Supervisor EBU), en bovendien waren bij de fraudepogingen geen deelnemende omroepen betrokken. Daarmee kunnen de namen van een aantal onnodig besmeurde Songfestivaldeelnemers nu eindelijk worden gezuiverd.

Toch is het niet allemaal Hosanna. Tegenover het goede nieuws dat de integriteit van de uitslag nu gegarandeerd is, staat het negatieve nieuws dat er wél pogingen tot fraude zijn ondernomen. Die mogelijkheid heeft onze redactie nooit uitgesloten, al koesterde ik zelf de naïeve hoop dat dit soort omkoperij niet voor kwam.

De EBU wil nu maatregelen nemen tegen ‘georganiseerde pogingen om de uitslag oneerlijk te beïnvloeden’, aldus Jon Ola Sand (Executive Supervisor EBU). Voortaan doet het er niet meer toe wíe die pogingen onderneemt: de omroep van het beoogde begunstigde land is altijd verantwoordelijk. ‘Net zoals voetbalclubs verantwoordelijk zijn voor wangedrag van hun supporters,’ legde Frank Dieter Freiling (voorzitter Reference Group EBU) uit. Omroepen kunnen in principe zelfs voor drie jaar geschorst worden.

Die maatregel lijkt op het eerste gezicht nogal hard, en misschien zelfs oneerlijk. Omroepen kunnen immers gestraft worden voor wangedrag dat zij zelf niet altijd kunnen voorkomen. Toch steunt ESF Magazine de nieuwe aanpak van de EBU. Passief ‘niets fout doen’ is simpelweg niet genoeg; omroepen moeten een actievere houding aannemen in de strijd tegen fraude. Deze maatregel dwingt ze daartoe. Iedereen heeft er nu belang bij dat alles zo eerlijk mogelijk verloopt.

Alles bij elkaar is ESF Magazine tevreden. Dit onderzoek sterkt ons in onze werkwijze. Het ontkracht beschuldigingen die wij überhaupt nooit hebben willen doen. Tegelijkertijd noopt de nieuwe maatregel ons ertoe om in de toekomst soortgelijke geruchten nóg scherper te volgen. Immers: ook al wordt de uitslag er niet door beïnvloed, en ook al zijn de deelnemende omroepen niet betrokken, poging tot fraude kan verstrekkende gevolgen hebben.

Hoewel wij het nog steeds niet eens zijn met de toon waarop sommige (songfestival)media bepaalde omroepen en inzendingen onnodig in diskrediet hebben gebracht, kan het wel zijn dat hun onorthodoxe werkwijzen nu tot deze nieuwe aanpak hebben geleid. Dat doel heiligt voor ons nog steeds niet die middelen, maar onze doelen zijn uiteindelijk wel dezelfde: een eerlijk songfestival. Laten we daar met z’n allen aan blijven werken.

Namens de hele redactie van ESF Magazine


3 Comments


 1. // Reply

  iedereen wist en weet natuurlijk dat een omroep natuurlijk niet met naamkaartje en al stemmen gaat kopen en of beïnvloeden. Zo stom zijn ze daar nu ook weer niet in de balkan etc etc. Dat gaat via de achterkamertjes en via opdrachten om dat uit te voeren. Ook Sietse Bakker weet dat, maar kan dat natuurlijk ook niet luid roepen.komt erbij dat als dat soort landen wegvalt het geld ook wegvloeit uit het ESC gebeuren . Echter hulde aan hem met zijn regel ( nu nog uitvoeren ook want A zeggen en B doen is ook een verschil )
  ik roep het al een tijdje dat de boel stinkt daar in het verre balkan en blij dat er nu gewoon bewijs is. Dat bv Het ESF magazine het nog gematigd probeert te brengen met een toefje suiker in de zoute soep is kenmerkend maar goed ook dat begrijp ik. Jaren geschreven dat het allemaal eerlijk was met eerlijke overwinningen etc etc en dan nu toch het tegendeel is wat zuur.


  1. // Reply

   Breaking news: Azerbeidzjan ligt in de Balkan

   bron: eric


 2. // Reply

  Goed lezen Hans , er staat Balkan landen etc etc ( wat duid op meer landen ) ik sluit zelfs noord Europese landen niet uit.
  Het volgende wat aan de kaak moet worden gesteld zijn de gok sites met zijn duistere lijntjes. Maar goed maybe is dat naïef van mij . Er gaat geld in deze tak van sport genaamd Eurovisie songfestival om. En geld betekend …….. Juist 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *